Daglig leder

Bjørn Erik Evensen
bjorn.erik@beitomaskin.no – 974 97 640

Administrasjon

May Helene Evensen – may.helene@beitomaskin.no
Ole Bjørn Nesse – ole.bjorn@beitomaskin.no

Drift

Bjørn Erik Evensen – bjorn.erik@beitomaskin.no
Rune Skoglund – rune.skoglund@beitomaskin.no

Fakturamottak

Organisasjonsnr.: 985 341 737
Epost: bmt@ebilag.com