Administrasjonen

Daglig leder: Bjørn Erik Evensen – bjorn.erik@beitomaskin.no

Administrasjonsleder: May Helene Evensen – may.helene@beitomaskin.no

Prosjektleder: Sigbjørn Evensen – sigbjorn@beitomaskin.no

Anleggsleder: Rune Skoglund – rune.skoglund@beitomaskin.no

Fakturamottak

Organisasjonsnr.: 985 341 737

Epost: bmt@ebilag.com