Administrasjonen

Driftsleder: Bjørn Erik Evensen – 974 97 640 – bjorn.erik@beitomaskin.no

Administrasjonsleder: May Helene Evensen – 901 77 214 – may.helene@beitomaskin.no

Fakturamottak

Organisasjonsnr.: 985 341 737

Epost: bmt@ebilag.com