Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo

Snøbrøyting på Beitostølen og Øystre Slidre

Beitostølen Maskin og Transport AS har 35 års erfaring med brøyting, og er den største aktøren som tilbyr brøyting i den nordre delen av Øystre Slidre – da primært på Beitostølen.

Hytteeiere er vår største kundegruppe, med nærmere 1000 hyttekunder årlig. I tillegg brøyter vi veger, gangfelt, parkeringsplasser o.l. for både innbyggere, bedrifter og kommunen.

Vi styrer brøytingen gjennom en egen app hvor hytteeierne må melde sin ankomst til hyttene.

Denne ordningen er kommet i stand for å spare miljøet, maskiner, utstyr, mannskap og veinett. Dette vil bli mer rettferdig både for hytteeiere og entreprenør i forhold til betaling av brøytingen, og vi vil også kunne levere en bedre brøytetjeneste til de som er på hyttene til en hver tid.
Fastpris for fellesvei
Gjennom appen forhåndsbetaler den enkelte hytteeier en fast sum for vedlikehold og snørydding av fellesvei i hyttefeltet gjennom hele vinteren.
Noen veilag og hyttevelforeningen har derimot utarbeidet egne avtaler.
Klippekort for hyttebrøyting
Gjennom appen får du som hytteeier mulighet til å velge mellom ulike tur-pakker, som et klippekort. Når disse er brukt opp, får du tilbud om å kjøpe til ekstrapakker. Ubrukte turer blir ikke refundert ved sesongslutt.
Brøytestikk
For å kunne yte god brøyting er vi avhengig av god stikking. Vi setter opp og tar ned brøytestikk i for- og etterkant av sesongen for å forhindre brøyteskader.
Tjenester
Brøyting og strøing bestilles og betales i appen med mindre annet er avtalt. Betalingen håndteres av Nets og du kan velge mellom kortbetaling, Vipps eller faktura.

For andre tjenester, for eksempel rydding av taksnø, bes det ta kontakt på broyting@beitomaskin.no .
Pristillegg for ankomst meldt for sent
Dersom ankomst meldes etter frist, som er 15.00 dagen før ankomst, vil dette ikke bli prioritert brøytet på ankomstdøgnet. Det vil bli brøytet til hytten ved første anledning, senest til klokken 12 dagen etter ankomst. Dersom dere ønsker brøyting umiddelbart må det sendes en bestilling til broyting@beitomaskin.no og ringes til vakttelefon 941 60 690. Ved umiddelbar brøyting etterfaktureres et utrykningsgebyr på 1500 kr, og gebyret godtas ved bestillingssendingen til mail.
Hvordan priser vi?
Den forskuddsbetalte fastprisen inkluderer brøyting av fellesvei gjennom hele vinteren, og du som hytteeier får et klippekort med brøytinger av din hyttes gårdsplass. Hvor mange brøytinger du ønsker velger du selv når du aktiverer årets abonnement i appen.

Prisen tar utgangspunkt fra fjorårets brøytesesong, og vil hvert år revideres ut ifra prisindeks for vinterdrift av veier, utarbeidet av SSB. Prisen beregnes altså fortsatt basert på hvor hyttefeltet befinner seg, hvor utsatt området er for vind, hvor mange hytter feltet har, hvor vanskelig det er å komme fram og prisene varierer derfor ut ifra hvor feltet ligger.

Steg 1

Hytteeier registrerer ankomst på nettside eller i mobil-App.

Steg 2

Brøyter planlegger ruten sin ut i fra hvilke hytter som behøver brøyting.

Steg 3

Ved hjelp av et nettbrett i brøytebilen/traktoren, kan brøyter ha full oversikt over brøyteområdet under arbeidet

Steg 4

Brøyter merker hytten «ferdig» og hytteeier får melding via SMS.

Hvorfor Hyttetjenester og appstyrt brøyting?

Tidligere brøytet vi ved alle hytter hver gang det snødde 5-6 cm, uavhengig av om folk var der eller ikke. Dette er en svært kostbar jobb hvor mye unødvendige ressurser går med. Av hensyn til både kostnad, tid, veinett, kvalitet og miljøet brøyter vi derfor nå kun når det faktisk er nødvendig – det vil si når du er på hytta eller har meldt ankomst – eller de gangene det har snødd så mye at vi er nødt til å brøyte for at det ikke skal «gro helt igjen». Når dette skjer vil det automatisk trekkes en brøytetur fra klippekortet ditt. Vi vil til en hver tid brøyte felleseier for å opprettholde muligheten til beredskap.
Personvern
| © | Levert av
TALA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram