Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo

Snøbrøyting på Beitostølen

Nå kan du bestille brøyteavtale med Beitostølen Maskin og Transport AS (BMT) for sesongen 22/23 via Friio og la 35 års brøyteerfaring sikre deg fremkomst i vinter. Lag en profil, velg en avtale og len deg tilbake og vent på den kalde fine tida. Hytteeiere er vår største kundegruppe, med nærmere 1200 hyttekunder årlig. I tillegg brøyter vi veger, gangfelt, parkeringsplasser o.l. for både innbyggere, bedrifter og kommunen.

Av, og for, folk på Beitostølen

Gründeren av Friio, Bård, har vokst opp på Gol, og han har selv nylig bygd seg hytte på Beitostølen. Bård så fort muligheter for hvordan livet på hytta kunne gjøres lettere. Med Friio vil han forenkle og berike hyttelivet – og samtidig støtte det lokale næringslivet. Det liker vi!

Sikre deg brøyteavtale her!

Vi styrer brøytingen gjennom en egen tjenesteplattform hvor hytteeierne må melde sin ankomst til hyttene.

Denne ordningen er kommet i stand for å spare miljøet, maskiner, utstyr, mannskap og veinett. Dette vil bli mer rettferdig både for hytteeiere og entreprenør i forhold til betaling av brøytingen, og vi vil også kunne levere en bedre brøytetjeneste til de som er på hyttene til en hver tid.
Nytt samarbeid med Friio
Sammen med Friio har vi nå utviklet en ny tjenesteportal som skal gjøre hyttelivet enklere, brøytingen bedre og slitasjen på veiene og miljøet mindre.
Fastpris for fellesvei
Gjennom appen forhåndsbetaler den enkelte hytteeier en fast sum for vedlikehold og snørydding av fellesvei i hyttefeltet gjennom hele vinteren.
Noen veilag og hyttevelforeningen har utarbeidet egne avtaler.
Klippekort for hyttebrøyting
Gjennom tjenesteplattformen får du som hytteeier mulighet til å velge mellom ulike tur-pakker, som et klippekort. Når disse er brukt opp, får du tilbud om å kjøpe til ekstrapakker. Dersom det gjenstår brøyteturer ved sesongslutt blir 20% av disse (rundet til nærmeste hele) overført til neste sesong.
Brøytestikk
For å kunne yte god brøyting er vi avhengig av god stikking. Mannskapet vårt setter selv opp disse for å sikre at dette blir gjort i henhold til våre rutiner. Slik minimeres risikoen for brøyteskader, og brøytingen blir utført på en så trygg måte som mulig. Det er kun vårt mannskap som skal håndtere brøytestikkene.
Hvordan priser vi?
Den forskuddsbetalte fastprisen inkluderer brøyting av fellesvei gjennom hele vinteren, og du som hytteeier får et klippekort med brøytinger av din hyttes gårdsplass. Hvor mange brøytinger du ønsker velger du selv når du aktiverer årets abonnement i tjenesten.

Prisen tar utgangspunkt fra fjorårets brøytesesong, og vil hvert år revideres ut ifra prisindeks for vinterdrift av veier, utarbeidet av SSB. Prisen beregnes altså fortsatt basert på hvor hyttefeltet befinner seg, hvor utsatt området er for vind, hvor mange hytter feltet har, hvor vanskelig det er å komme fram og prisene vil derfor være ulike på ulike steder på Beitostølen.
Ankomst er meldt etter fristen klokken 15.00 dagen før
Vi prøver alltid å levere, men kan ikke garantere brøyting når ankomst er meldt etter fristens utløp. Er vi ute og brøyter vil vi stikke innom deg om vi har anledning til det. Har du et akutt brøytebehov, og du har glemt å melde ankomst, eller du er for sent ute, kan du kontakte vår brøytevakt på telefon 941 60 960, og vi vil prøve å hjelpe deg.

Hvorfor Friio og brøyting basert på ankomstregistrering?

Tidligere brøytet vi ved alle hytter hver gang det snødde 5-6 cm, uavhengig av om folk var der eller ikke. Dette er en svært kostbar jobb hvor mye unødvendige ressurser går med. Av hensyn til både kostnad, tid, veinett, kvalitet og miljøet brøyter vi derfor nå kun når det faktisk er nødvendig – det vil si når du er på hytta eller har meldt ankomst – eller de gangene det har snødd så mye at vi er nødt til å brøyte for at det ikke skal «gro helt igjen». Vi vil til en hver tid brøyte felleseier for å opprettholde muligheten til beredskap.
Personvern
| © | Levert av
TALA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram