Grustak / fjelltak i Valdres og Søndre Land


Steinbrudd på Enger, Søndre Land, og grustak på Skammestein, Øystre Slidre

Beitostølen Maskin og Transport AS har egne fjelltak i Valdres og Søndre Land, hvor vi leverer naturstein og ulike masser primært til nærliggende områder.

Enger, Søndre Land

På Enger i Søndre Land kommune knuser vi de fleste fraksjoner og kan levere masse til alle formål. Grovknust masse, sprengstein, ulike fraksjoner av grus, matjord m.m.

Fjellet er kjent for sin fine rosa/røde farge. Til tross for at vi primært leverer til nærliggende områder som Hov, Brandbu, Jevnaker, Gjøvik og Biri, er det flere som velger lengre transport for å kunne oppnå resultat denne fargen gir.

Vi hjelper deg gjerne med transport.

Skammestein, Øystre Slidre

Fra vårt fjelltak i Skammestein, like sør for Beitostølen i Øystre Slidre, leverer vi naturstein til støttemurer og andre utendørs formål.

Bilder fra noen tidligere oppdrag:

Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo