Graving og transport

Tlf. 61 34 12 71 | post@beitomaskin.no


Beitostølen Maskin og Transport AS utfører alle typer anleggsarbeid, og har en erfaren og dyktig arbeidsstokk.

Vår geografiske tilhørighet gjør at vi i hovedsak utfører prosjekter på Beitostølen og ellers i Valdres, men fra tid til annen jobber over store deler av Østlandet.

VA, vegarbeid og tomtegraving på Beitostølen

Av oppdrag som står svært sentralt kan VA-anlegg, bygging og vedlikehold av veger, og tomtegraving på Beitostølen nevnes.

Vi har også egne steinbrudd i Valdres og Søndre Land, hvor vi leverer naturstein og ulike typer masser fra.

Se også:  Andre entreprenørtjenester • leieknusing • brøyting på Beitostølen

Bilder fra noen tidligere oppdrag: