Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo

Utearealer og tomtegraving på Beitostølen

Vi har lang erfaring med tomtegraving og tilrettelegging av grøntareal, hage og generelt ferdigstilling av utearealer.

Vår geografiske tilhørighet gjør at vi har flest slike oppdrag på Beitostølen og ellers i Valdres, men vi utfører oppdrag på store deler av Østlandet.

Arbeid med uteareal kan innebære alt som må til for å få jobben gjort, for eksempel:
– graving og drenering
– massetransport fra/til tomt
– mure forstøtningsmur av naturstein
– legging av heller
– så grøntarealer

Ved muring av forstøtningsmurer bruker vi naturlig stein fra vårt steinbrudd i Skammestein, like sør for Beitostølen.

Om det ønskes har vi også muligheten til å skaffe ferdig grønn plen som vi bare ruller rett ut, og vipps er det ferdig! Etter vår erfaring er det derimot svært få som ønsker en slik løsning.

Utearealer og tomtegraving på Beitostølen

Vi har lang erfaring med tomtegraving og tilrettelegging av grøntareal, hage og generelt ferdigstilling av utearealer.

Vår geografiske tilhørighet gjør at vi har flest slike oppdrag på Beitostølen og ellers i Valdres, men vi utfører oppdrag på store deler av Østlandet.

Arbeid med uteareal kan innebære alt som må til for å få jobben gjort, for eksempel:
– graving og drenering
– massetransport fra/til tomt
– mure forstøtningsmur av naturstein
– legging av heller
– så grøntarealer

Ved muring av forstøtningsmurer bruker vi naturlig stein fra vårt steinbrudd i Skammestein, like sør for Beitostølen.

Om det ønskes har vi også muligheten til å skaffe ferdig grønn plen som vi bare ruller rett ut, og vipps er det ferdig! Etter vår erfaring er det derimot svært få som ønsker en slik løsning.

Personvern
| © | Levert av
TALA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram