Tilrettelegging av utearealer og tomtegraving på Beitostølen

Tlf. 61 34 12 71 | post@beitomaskin.no


Vi har lang erfaring med tomtegraving og tilrettelegging av grøntareal, hage og generelt ferdigstilling av utearealer.

Vår geografiske tilhørighet gjør at vi har flest slike oppdrag på Beitostølen og ellers i Valdres, men vi utfører oppdrag på store deler av Østlandet.

Arbeid med uteareal kan innebære alt som må til for å få jobben gjort, for eksempel:
– graving og drenering
– massetransport fra/til tomt
– mure forstøtningsmur av naturstein
– legging av heller
– så grøntarealer

Ved muring av forstøtningsmurer bruker vi naturlig stein fra vårt steinbrudd i Skammestein, like sør for Beitostølen.

Om det ønskes har vi også muligheten til å skaffe ferdig grønn plen som vi bare ruller rett ut, og vipps er det ferdig! I vår erfaring er det derimot svært få som ønsker en slik løsning.

Se også:  Andre entreprenørtjenester • Boring og sprenging

Bilder fra noen tidligere oppdrag: