Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Referanseprosjekt

Sørre Garli Hyttefelt

Her har vi hatt arbeidene med opparbeidelse av Vei, Vann og Avløp for 49 tomter. Arbeidene bestod av 1679m med kabelgrøfter, 1572m med vann og avløpsgrøfter og 1600meter med veg

Byggherre: Norske Fjellhytter AS og Hytteplan AS i fellesskap

Referansepersoner: Håvar Dalbø og Jan Erik Hansen

Oppstart Oktober 2018 og ferdigstillelse August 2019

Personvern
| © | Levert av
TALA
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram