Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Beitostølen Maskin og Transport AS, logo
Referanseprosjekt

Flomsikring Øyangen

I Øyangen har Elvia lagt ned en høyspentkabel for og sikre forsyningen av elektrisitet til Beitostølen sentrum. Her har vi hatt arbeidene med og flomsikre denne ved elvekryssingen, plastring av elveløpet og opprydding etter endte arbeider med fjerning av anleggsveg.

Byggherre: Elvia

Personvern
| © | Levert av
TALA
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram