Vi utfører lekeknusing / mobilknusing på hele Østlandet

Tlf. 61 34 12 71 | post@beitomaskin.no


Beitostølen Maskin og Transport AS leverer leieknusing over hele Østlandet.

Med egen sprengingsbas, grovknuser og finknuser kan vi utføre de aller fleste oppdrag og knuse alle fraksjoner.

Våre samarbeidspartnere varierer fra ulike typer fjelltak og anleggsprosjekter, til åsveger med egne grustak. Grunnet kostnad pr tonn er det sjelden vi påtar oss oppdrag under 10.000 tonn knust masse, men dette er et regnestykke vi gjerne hjelper deg med å vurdere. Er du usikker, ta kontakt!

Se også:  EntreprenørtjenesterBrøyting på Beitostølen

Noen bilder fra mobilknusing: