Innen transport har vi følgende utstyr:

1 Kranbil 110 tonnmeter

2 Dumperbiler med henger

4 Biler rigget for brøyting

Vi formidler

1 Bil med semihenger for transport

2 Dumperbiler med henger

4 Biler rigget for brøyting

1 Bil med semihenger for transport av maskiner eller kolli på inntil 35 tonn. Krokbiler kan kjøre alt mulig, f.eks tømmer, flis, traktorer osv.

Vi formidler også flis, gras og halm til bønder, hestesenter osv. Vi formidler biler med utstyr for langtransport, tippbiler og transport av gravemaskiner og andre transportoppdrag.

Vi har traktorer utstyrt for snørydding og vi har brøyting til de fleste hyttene på Beitostølen, samt at vi også har ansvaret for brøyting av gangveg og de fleste private vegene her. Vi utfører også sommervedlikehold på offentlige og private veger.

For mer informasjon og tilbud kontakt Sigbjørn Evensen 416 26065.