Sprenging og Boring: Vi har egen borerigg, og har egne medarbeidere som er sertifisert for sprengningsarbeid. Vi utfører både mindre og større sprengningsarbeid.