Vi leverer ulike typer masser til Beitostølenområdet. Gjennom ulike samarbeidspartnere kan vi også tilby ulike typer naturstein for salg eller ferdig oppsatt steinmur. Vi kan også levere «grønn mur», som er torvplater som kan tilsåes.