Vi har gravemaskiner som er spesielt egnet til tomtearbeid, pigging, grøftegraving, bygging av steinmur eller «grønn mur». Vi har også en minigraver som er spesielt godt egnet til graving av drenering, graving av fundamenter til søyler osv.